1 a Sommarmötet 2016

Nu startar vi sommararen 2016 med det 1:a sommarmötet

tillika det första skepparmötet för eskadern 2016.

Vi ses på LSS kl. 10

Publicerat i 2016: