Att leva i segelbåt

Hur är det att leva på segelbåt

i GKSS-hamnen?

Elisabeth Svärd berättar

Publicerat i 2017: