Bilder från 25-Årsjubileet

Ytterligare bilder från 25-årskalaset på Källlö-Knippla

Gästhamnen Färjan till Källö-Knippla

Klas W Kjell J

Kjell J Lars R, Gunnar B

Klas W, Jan L, Bengt R Lena L, Sture B

Ingmar Ingmar, Tore A

Jan P Bengt R, Carl-Erik C

Björn T

Klas W, Ingmar A, Carl-Erik C Gunnar B, BjörnT

Kjell J, Tore A, Jan P, Jan L Bengt R, Lasse L, Lars H

Jan P, Jan L Ingmar A, Kjell J, Tore A Carl-Erik C, Lasse L

Bengt R

Ingmar A Lars H, Gunnar B

Carl-Erik C Klas W, Ingmar A

Lena L Gunnar B