Från Hållö till Hull

Beskrivning och bilder om och kring

Kullagertrafiken under 2:a världskriget.

Lars Zimmerman berättar och visar film

Publicerat i 2014: