Kullagersmuggling

Kjell Jonasson berättar om

smuggling av kullager under

andra världskriget.

Publicerat i 2018: