Seniorseglarnas Jubileumsskrift 25 år

Finns under rubriken “Jubileumsskrifter”/”2019”/”25 år”