Studiebesök hos Hallberg-Rassy

Vi åker till Ellös och besöker Hallberg-Rassy varvet

Start i Ellös ca 11,00.

Anders återkommer med exakt tid

Publicerat i 2016: