2013-10-16

LSS kl 10.00. Båt- och fartygsmodeller. Allan Fägersten,modellbyggare.

Publicerat i 2013: