Carl-Eric Carlsson om olika skrovformer

Livlig träff omskrovformer

Seniorseglarnas träff på LSS den 23 oktoberhade båtkonstruktion som tema. Carl-Erik inledde med att hälsaGöran Olsson särskilt välkommen. Han hade kört ända frånJönköping till träffen.

Under sin uppväxt med kappsegling i olikaformer väcktes Carl-Eriks intresse för båtkonstruktion. Iblandkunde han och hans vänner konstatera att ”vissa båtar är vackraoch andra fula, men de vackra inte alltidbäst”.

Carl-Erik summerade kort utvecklingen frånekstocken till våra dagars skrovkonstruktioner och landade på vissamilstolpar, t ex vikingaskeppens förträfflighet. Odyssén gickvidare över droppformer, valarnas form och olika fiskebåtarskonstruktion. Vilka skrovformer har varit och är de optimala?

Varför har segelbåtar varit så olika påost- och västkusten? Olika karaktär på skärgårdarna? Olika sättatt segla? Olika konstruktörers lokala påverkan? Etc, etc.Diskussionen vara hela tiden livlig runt bordet. Detaljerna ryms intei detta korta referat.

En intressant avstickare gjordes tillkatamaranernas värld, med en helt annan filosofi änenskrovsbåtarnas. Centerbordens konstruktion är en givenhuvudkliare.

Avslutningsvis kunde konstateras att olikamätregler och olika behov av bebolighet var för sig styrtbåtkonstruktionerna åt olika håll. Liksom materialen trä,glasfiberplast, stål, ferrocement, etc. Ett av dagens mest brännandeområden är miljön. Många synpunkter om motortyper och bränslenkorsade bordet.

Onsdagsträffen avrundades med en påminnelseom att nästa träff den 30:e äger rum på Sjöfartsmuseet på grundav skolornas höstlov. Samling vid museets öppnande kl. 10:00. SvenT gick igenom museets olika utställningar och program. Kan studeraspå deras hemsida.

Den 6 november har Seniorseglarna sittordinarie årsmöte. Kl. 10:00 på LSS.

Carl-Eriks skrovteorier

Djupgående diskussion om båtdesign

Sven om program på Sjöfartsmuseet

Glad Lasse H med ny kamera. Den gamla glömdi båten i Grekland.

Publicerat i 2013: