Aeroseum

Besök på Aeroseum

Plats: Säve Flygdepå

Vi ses på plats kl. 11.00

OBS! Tiden!!!

Entréavgift; 100kr

Cafe finns för köp av fika

Anders skickar ut ett mail

till alla under veckan

med vägbeskrivning mm.

Publicerat i 2017: