Årsmöte Seniorseglarna

Årsmötet2016

Seniorseglarnas årsmöte hölls den 9 novemberpå LSS.

De församlade 16 medlemmarna hälsadesvälkomna av ordförande Klas Wirdemo.

Under punkten Val av styrelse kan följanderedovisas: Klas Wirdemo ett år kvar av två år som ordförande,Ingmar Andreasson omval vice ordförande två år, Eric Brelén omvalkassör två år, samt Björn Tuvung nyval sekreterare två år. LenaLind omvaldes till suppleant ett år.

Övriga val för ett år: Bengt Runge omvaldestill revisor med Franz Matzinger som omvald suppleant. Somvalberedning omvaldes Sven Ternmalm och nyvaldes Carl-Erik Carlsson.

Val av programkommitté två personer,auktionsförrättare två personer, ledare för fototävlingen, tvåeskaderledare, webbmaster samt kontaktpersoner för tisdagsseglingargörs av styrelsen inom kort.

Årsmötets protokoll med avhandlade punkteroch beslut distribueras efter justering senast den 16 november permail eller brev till medlemmarna i Seniorseglarna.

Ordförande Klas Wirdemo Vice ordf Ingmar Andreasson

Kassör Eric Brelén Sekreterare Björn Tuvung

Suppleant Lena Lind

Tidig vinter i Långedrag

Klas Wirdemo vid kortänden: ordförande på årsmötet

Förutom 16 seniorseglare deltog Kjells skeppshund Ebba på årsmötet.Hon ströks dock från röstlängden eftersom hon sov hela tiden

Efter årsmötet visade Bengt Runge fina bilder från våreskadern.Några av dem är av klar vinnarklass och borde lämnas in tillfototävlingen!

Publicerat i 2016: