Båtmässan 2020

Hej!En liten rapport från båtmässan den 5:e februari:

Vi samlades i huvudentrén kl 12 på onsdagen och växlade vårarabattkuponger från Kryssarklubben till hårdvaluta i form avbiljetter.

Där hade man också ställt ut utombordsmotorer i den tyngreklassen. Effekter på 2 – 300 hk och mer skyltades på kåporna.Inte särskilt politiskt korrekt om man beaktar det koldioxidspårdom kommer att lämna efter sig. Då känns det bra att vara seglare.

Nåväl, efter att ha passerat garderoben förflyttade vi ossgruppvis in i hallarna efter att ha kommit överens om gemensam fikavid tvåtiden.

I C-hallen fanns det några segelbåtar utställda men storlek,prislappar och inpasseringskontroll gjorde dem ointressanta, bortsettfrån en drake som var välförsedd med fall, skot och trimlinor överdet nästan tänkbara. Skot och linor var dessutom dragna dolda ikanaler i skrovet. Kommentar bland besökarna: ”går ett skot avfår man köpa ny båt”. Alla kända segelmakare var naturligtvisrepresenterade med nya varianter på inrullning av diverse segel.

I E-hallen fanns den klassiska avdelningen med olika träbåtar medmöbelfinish. Alltid lika trevligt att se.

I övrigt skilde sig mässan inte mycket från tidigare år. Bensin-och dieseldrivet dominerade övriga hallar med lite inslag av kanoteroch fiskeredskap.

Kl 14 tog vi rulltrappan upp till tillbehörsavdelningen och samladesi fiket längst in. Förtäring och trivsamma samtal om diversebåtrelaterade ämnen och sedan ut i vimlet igen.

Plan två innehåller allt från led-armaturer och foldingpropellrartill tröjor och korvar och ostar. Vi hittade Lars Holmstrand iKryssarklubbens monter. Han försökte få oss att delta i en tävlingatt identifiera olika naturhamnar på västkusten. Han erbjödfrikostig hjälp med ledtrådar och antydningar men vi avböjdesådana lumpna tricks och lät tävlingen ha sin gång enligtreglerna. Tack i alla fall Lasse för din ambition att hållaföreningens fana högt.

Fram emot eftermiddagen styrde vi våra trötta fötter ut imörkningen runt Korsvägen och Västlänken och sökte efterspårvagnar och bussar i lerspillet runt schaktgroparna.

Vi ses nästa onsdag på Varvshistoriska muséet på Lindholmen.

Vid pennan

Anders

Ingmar Andreasson och Sture Bergström

Klas Wirdemo

Fikadags för hela gänget

De är

Publicerat i 2020: