Båtmässan i Göteborg inledde säsongen

Båtmässan gervårkänning!

Båtmässani Göteborg innebär något av en inledning på båtsäsongen. Etttiotal seniorseglare samlades för ett gemensamt mässbesök påonsdagen. Anders Flink summerar nedan med text och bilder vad gruppentyckte om årets mässa:

Visamlades som vanligt vid stora entrén kl 12.30 och strömmade inöver utställningsytorna.

Kl 14.00träffades vi i Café ”Utkäften” på andra våningen ochjämförde intryck. Mässan skiljer sig inte mycket från tidigareår. Det mest anmärkningsvärda är frånvaron av stora segelbåtar!Endast Najad var representerat med en ny båtmodell. Mässandomineras av motorbåtar av alla storlekar och utföranden. Ochtillbehör förstås. Radiostyrda segelbåtar för barnen (och mig)”

Nästaseniorseglarträff på LSS den 11 februari kommer Karlo Jakobsson ochberättar om vikingaskeppet Vidfamne.

Jan Lindahl och IngmarAndreasson såg glada ut trots bristen på nya stora båtar

Ordförande Klas Wirdemo ochEric Brelén mumsar begrundande på mässans frallor

Carl-Erik Carlsson och GöranOlsson (ända från Jönköping!) i glatt samspråk

Vad vorebåtmässan utan träbåtshallen! Här en skotbänk i en renoverad”Drake”

Publicerat i 2015: