Besök hos modellbyggare Lasse Härngren

Besökhos modellbyggare Lasse Härngren

AndersFlink summerar seniorseglarnas besök hos Lasse Härngren i Släp den25 mars.

Perbil anlände 12 seniorseglare till Släp och modellbyggare LasseHärngren.

Lassehar varit slöjdlärare och båtbyggare i många år och håller nukurser i modellbåtbygge.

Ihans egenhändigt byggda verkstadshus fick vi träffa några av hanskursdeltagare som gärna berättade om sina modellbyggen ocherfarenheter från sjön och annat som kan intressera enseniorseglare.

Detsom byggs är företrädesvis olika typer av allmogebåtar. Från småekor och jullar till en modell av den stora kåg som finns ifullskala på Bassholmen. Vi fick veta att även modeller avvikingaskepp har byggts. Modeller av moderna fartyg lyser med sinfrånvaro. Klinkbygge överväger och Lasse visade oss hur man mallaroch formar ett bord så att bordläggningen vackert och harmonisktföljer båtens form.

Vårsenior Björn Tuvung visade en spririggad julle han byggt ochmonterat lite lutande i en vagga så att man känner hur vindentrycker i seglen. Detaljnivån är sådan att man skulle kunnasjösätta och segla om bara limmet varit vattenfast. Alla fall ochskot är korrekt dragna och dimensionerade. Segelsömnaden lämnaringet övrigt att önska. Vi kan ju sånt efter vårt besök hossegelmakare Lundh härom veckan.

Verkstadenbestår av två stora rum med en överväldigande uppsättninghandverktyg och maskiner. Mellan dessa ett mindre fikarum med kaminsom spred trivsam värme.

Lasseunderhöll oss med sitt vetande, vi pratade mycket över fikat ochkom sent därifrån. En mycket lyckad utfärd”

Foto:Anders Flink och Cay Englund

  1. Lasses verkstadshus

2.Lasse med Kågen på hyvelbänken

3.Intresserade åhörare

4.Här saknas inga verktyg

5.Björns lilla fina julle

6.Mallar för alla tänkbara båtmodeller 

Publicerat i 2015: