Besök hos Seldén Mast AB

Seniorseglarnagästar Seldén Mast

Den 25 november samlades förväntansfulla seniorseglare hos SeldénMast AB för ett fabriksbesök.

Vi blev mycket väl omhändertagna av BertilThörner, Mats-Uno Fredriksson och Andreas Landahl. Mycketbranschkunniga och erfarna sedan många år i företaget, som ärvärldsledande tillverkare av kompletta mastsystem för fritidsbåtar.

Omsättning SEK 400 miljoner, 220 anställda. I branschen sedan 1960.

Produktionsenheter i:

▪ Göteborg och Svartå, Sverige

▪ Southampton, England

▪ Brouwershaven, Nederländerna

▪ Charleston, South Carolina, USA

▪ La Roche Sur Yon, Frankrike

▪ Hong Kong

▪ Distributörer i Danmark och Spanien

Mer information om företaget finns på deras hemsidawww.seldenmast.com

Efter besöket intogs kaffe med tillbehör hos Nöjds konditori. Allavar nöjda med dagen!

Ett mycket bra studiebesök. Tack för att du ordnade detta BjörnTuvung i Programkommittén.

Seldén är världsledandetillverkare av kompletta mastsystem för fritidsbåtar. Självamastprofilen kommer från svensk underleverantör.

Andreas Landahl, Mats-UnoFredriksson och Bertil Thörner informerade oss mycket kunnigt ochengagerat

Seniorseglare lutar sig på en20 meter lång mast. Den största längd som görs i ett stycke.

Hårdspunnen Dyneema somklarar 5 tons last

Vi fick en fin lektion i olikatyper av splitsning

Seniorseglare beundrar bommari tungviktsklassen

Mats-Uno Fredriksson visar dennya eldrivna Furlexen

Så här revar man med enSeldén-bom och en enda lina, sade Bertil Thörner

Publicerat i 2015: