Besök på Älvrummet om framtida utbyggnader

Seniorseglarnabesökte Älvrummet

Seniorseglarna besökteÄlvrummet vid Lilla Bommen den 19 mars och fick en egen visning ochpresentation av Göteborgs tänkta utveckling.

Sedan oktober 2011 finns enutställning om Västsvenska paketet i Älvrummet. Utställningenvisar tänkta satsningar på infrastrukturen i Göteborg. Hur stadenskall utvecklas med nybyggnation av hus i centrala delar, vägar,kollektivtrafik och järnväg. Utställningen visar hur man hoppasatt paketet ska bidra till att bygga ett hållbart och attraktivtVästsverige för dem som bor, arbetar eller etablerar företag här.

Västsvenska paketet är ettsamarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad,Göteborgsregionens kommunalförbund, Landstinget Halland, Västtrafik- samt Trafikverket, som är huvudman för projektet.

En av delarna inom detVästsvenska paketet, och som väckt stor uppmärksamhet, ärträngselskatten. Trängselskatten kommer att stå för en del avfinansieringen av satsningarna inom Västsvenska paketet.Trängselskatten är som bekant också tänkt att bidra till minskadträngsel och minskad miljöpåverkan.

Flera stora projekt ryms inomVästsvenska paketet. Under presentationen fick vi veta mer omVästlänken, satsningarna på en utökad kollektivtrafik, den nyaGötaälvbron, byggnationen av Marieholmstunneln och planerna förGamlestaden. Vi fick också se ett par kortfilmer om varför de olikasatsningarna på infrastruktur är så viktiga för att regionen skakunna utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt.

Efter Älvrummet vandradeseniorseglarna till kaféet vid Kronhuset och avslutade träffenunder gemytliga former.

Publicerat i 2014: