Besök på Fiskebäcks museum

FiskebäcksMuseum och Café

Den 13 november besökte Seniorseglarna Fiskemuseet i Fiskebäckshamn. Det invigdes i maj 1999 och drivs på idéell basis. MagnusSjöblom hälsade oss välkomna och berättade initierat om Fiskebäckförr och nu.

Namnet Fiskebäck förekommer i skriftliga källor första gången1550 i namnformen Fiskebäch, vidare Fiæskebeck 1565,Feskebeck 1576 med betydelsen bäcken där man fiskar.Bäcken är numera kulverterad,och rinner nästan parallellt med Stora Fiskebäcksvägen ut mothavet. Ca 7 500 invånare bor i Fiskebäck, som är på 561 hektar.

Fisket bedrevs förr med mindre båtar än idag och kvinnorna begavsig till stan för att sälja den ofta ganska klena fångsten.Ekonomin måste klaras med kompletterande sysselsättning, t ex visstjordbruk. Livet var hårt och utan motorer eller svaga kraftkällorvar man helt beroende av väder och vind. Olyckor skedde. Bl a råkadenågra båtar ut för ett rejält vinteroväder utanför Göteborg.Båtarna spreds för vinden och landade på olika ställen i Danmarksamt i Varberg. Flera i besättningarna frös ihjäl.

Den moderna fiskehamnen tillkom på 1950-talet genom utfyllning medrivningsmassor från Majorna.Flottan med hemmahamn i Fiskebäck är idag modern, men består baraav ca fem-sex båtar.

Medhavd skaffning intogs i det trevliga museet, som hade många finaföremål från gången tid. Intresset bland seniorseglarna varstort.

Seniorseglare samlas i Fiskebäck inför museibesöket. Vackert vädermen lite råkallt.

Museet var okänt för många seniorseglare, men definitivt enpositiv upplevelse.

Vår ciceron på museet var Magnus Sjöblom. Det han inte vet omFiskebäck förr och nu är inte värt att veta!

Intresserade seniorseglare i den trivsamma lokalen.

Fiskebåtsflottan har varit och är bland de största i Sverige. Idagbestår den av stora och moderna båtar. Fem-sex har sin hemmahamnhär.

Det finns mycket att studera i samlingarna.

Lasse Lundell hanterade galant en gammal sextant framför IngemarCarlsons beundrande blickar.

Gamla fiskeredskap fanns det gott om.

Blivande seniorseglare?

Mycket fina modeller av fiskebåtar, naturligtvis.

Vad vore livet utan fika och eftersnack?

Publicerat i 2019: