Besök på Radiomuseet

Det är skollov, så LSS lokaler är upptagna!

Då passar vi på att besöka Radiomuseet

på Anders Carlssons gata 2

(Gamla Götaverksområdet)

Se vidare Anders utskickade mail

Inträdesavift inkl. Guid: 50 kr/person

Publicerat i 2017: