Besök på Stjärnbåtsverkstaden i Nol

Studiebesökpå Stjärnbåtsverkstaden i Nol

Text och bilder av KlasWirdemo:

Den 17 februari var dethögtidsdag för träbåtsälskarna hos Seniorseglarna. Utflykt tillStjärnbåtsverkstaden i Nol, där storverk görs och gamla båtarfår nytt liv.

LenaLind och Anders Flink var våra guider och började med att tala omhur Stjärnbåten fick sitt namn en tid efter att den introducerats.Eftersom de första båtarna fick namn efter stjärnor var det intesärskilt långsökt att ge båttypen sitt namn.

Tillfälligheterhar gjort att lokalerna i Nol kunde utnyttjas av ett antalentusiastiska stjärnbåtsrenoverare eftersom området måste sanerasinnan det kan bebyggas med bostäder.

Närsaneringen kommer att ske står skrivet i andra stjärnor och tillsvidare gäller alltså att verksamheten kan fortsätta och flerabåtar kan komma till sitt rätta element.

Nedanståendebilder får tala för sig själva!

Så här kan det börja. Mycket jobb återstår innan denna stjärnaguppar på böljan igen.

Den här ser inte så nedgången ut i bordläggningen

Även master och rigg måste renoveras eller återskapas

Bord måste bytas . . .

Bord har bytts . . .

Däcket ska bli som nytt

Finsnickeri av durkar och annat när båten börjar bli färdig

Seniorseglarna kunde inte annat än beundra det fina arbete somutförs med Stjärnbåtarna i Nol.

Så här kan en fint renoverad Stjärnbåt se ut. Bilden frånBåtmässan 2013. Publikens favorit!

Publicerat i 2016: