Det farliga fisket under andra världskriget

Detfarliga fisket under andra världskriget

Dagens seniorseglarträff i Långedrag gästades av Christer Larssonfrån Donsö. Han visade en mycket intressant och gripande film omsvenska fiskares situation under andra världskriget. Christerberättade även om olika dramatiska händelser till sjöss.

Det var inte lätt att fiska i södra Sveriges farvatten 1939-45.Minor av olika slag hade lagts ut, inte bara av tyskarna. Dessutomriskerade fiskebåtarna att bli beskjutna, kapade eller bordade förkontroll av tyskarna. Direkt efter krigsslutet riskerade fiskebåtaratt bli beskjutna av sovjetiska flygplan som jagade flyktingar frånÖsteuropa.

Filmen innehöll fina intervjuer med fiskare som var med. På genuindialekt gav de ca 90-åriga veteranerna ögonvittnesskildringar omhur det var. Dessa varvades med klipp ur journalfilmer frånkrigsåren.

Det finns olika statistik om antalet förolyckade båtar och fiskareunder kriget. Här är en lista tagen från nätet. Källa: GeorgÅberg & Dag Edvardsson, Dom hade inget val, 1985

Förolyckade fiskebåtar med dödsfall underandra världskriget.

Namn, år, antal döda

GG 28 Viros, 1942, 10

GG 177 Inez, 1940, 6

GG 144 Dagny, 1940, 6

GG 448 Essie, 1940, 6

GG 141 Hermon, 1943, 6

GG 250 Vestkusten, 1943, 6

GG 170 Cyrene, 1945, 6

GG 917 Hugin, 1940, 5

MD 498 Elly, 1940, 5

GG 207 Gotland, 1944, 5

Gg 679 Baltic, 1944, 5

GG 274 Nordstjernan, 1944, 5

GG 925 Beltana, 1945, 5

GG 256 Almy, 1940, 4

GG 390 Dalarö, 1945, 4

GG 5 Mode, 1940, 2

Dunett, 1941, 2

MÖ 697, 1943, 2

LL 605 Ramona, 1945, 1

Totalt dog 91 fiskare under andra världskriget.Av dessa var de flesta från Hönö och Öckerö.

Vårväder i Långedrag denna dag

Diskussion över sjökorten om kommande seglingar

Christer Larsson från Donsö berättade kunnigt om andravärldskrigets vedermödor till havs

Fisket var inte alltid så här glatt och soligt 1939-45

Skotthål i båtarna och förstörda nät var vardagsmat

Kalas för måsarna?

Trevligt och initierat fick vi ögonvittnesskildringar av fiskare somvar med

Sverige drabbades av krigets fasor trots neutraliteten

Exempel på minnessten över förlorade båtar och besättningar.Essie 1940.

Publicerat i 2020: