Diverse

Bengt R, eskederledaren presenterar

förslag på nästa års eskader

Anders F, ordförande sammanställer

“Lösa frågor” som uppkommit och

är i behov av ett svar eller beslut

Publicerat i 2019: