Fototävling och seglingsäventyr

Fototävlingoch seglingsäventyr med Lars & Klas

Onsdagen den 27 november påLSS inleddes med röstning i årets fototävling. Ulf visade alla 34tävlingsbilder på duken. Röstsedlarna samlades in för summering.Nästa onsdag den 4:e presenteras vinnaren.

Sven Hanssons vandringspris- den analoga kameran Canon T70

Därefter berättade LarsHolmstrand och Klas Wirdemo om sommarens segling genom Kielkanalenmot Holland. Texten nedan är en redigerad sammanfattning av derasloggboksanteckningar.

Med Jeanneau 411 ”Spirit”mot Holland 26 juni – 18 juli

Lars och Klas på LSS

Kanalen från Kiel tillBrunsbüttel – ut i Elbe

Lars Jeanneau 411 “Spirit”

Äventyret med Lars Holmstrandoch Klas Wirdemo fick en trög start vid avsegling från Hinsholmenden 26 juni. Spirit hade beväxning och rörde sig knappast framåt.Wahlborgs Marina kunde inte ta upp och spola förrän kommande vecka.På med snorkel och cyklop samt badbyxor och ner i vattnet. Efter catolv dykningar med osthyvel var propellern fri från havstulpaner.Båtbottnen var helt OK bortsett från lite slem i vattenlinjen.

Den 29 juni mot Spodsbergupplevde Lars och Klas en veritabel invasion av flugor. Bomkapelletblev helt täckt av flugor och såg svart ut. De turades om attanvända båtens flugsmälla. Durk och sittbänkar blev översållademed döda flugor. När väl de flesta var borta kom nästa invasion,och nästa…

De två seglarna kom in ivissa rutiner, som att Klas kokade gröt på morgonen och ansvaradeför dagens huvudmål, medan Lars diskade och gjorde mackor attförtära som mellanmål. Klas kokkonst var mycket uppskattad! Dedelade på vakterna till rors efter att Lars hade manövrerat ut frånhamn. Lars skötte även tilläggningarna.

Många välvårdadeträbåtar skådades under färden. Här en gammal holländare.

Den 3 juli fick Lars och Klastips av en holländare som förtöjt utanpå Spirit i Brunsbüttel .Han skulle avsegla följande morgon mot Cuxhaven redan vid femtiden.Detta för att få bästa hjälp av tidvattnet. Så de lämnadehamnen strax efter 5 för att slussa ut i Elbe.Det var ca en halv meters nivåskillnad mellan kanalen och Elbe. Välute i Elbe gick det undan med några knops medström. Vinden ochvågorna kom från väst och tidvattnet forsade fram åt västervilket tidvis gav en ganska besvärlig och konstig sjö.

Vind och vågor mottidvatten gav krabb sjö

Långsegling innebär ständiginspektion av båtens funktioner. Vid kontroll av oljenivån i motornupptäckte Lars att det stod vatten under motorn. Vattnet smakade enblandning av Nordsjön och Elbe. Läckage från impellerns undersida.O-ringen som tätar mot locket var av och fick bytas.

De kom till Kappeln den 9 julioch bestämde sig för att ligga kvar en dag. Det är bekvämt attslippa proceduren att lämna hamnen och istället bara koppla av. Degick på långpromenad utefter hamnen. Under promenaden höll Klasfrämst ögonen på olika lösningar för en lazybag. Han ska försesin Maxi Fenix ”Felica” med denna praktiska lösning att fångaupp storseglet mot bommen.

Imponerande fartyg ikanalen

Hur stora kan de bli ochändå klara Kielkanalen? Kanalen som huvudsakligen grävdes förhand.

Slussarna går inte hellerav för hackor. Hela slussektionen öppnas som en “skjutdörr”

Den 12 juli avgick de frånFlensburg till Sönderborg. Den tyska gästflaggan byttes mot dendanska. Fin förtöjning med babordssidan mot en flytponton. Enmusiker berättade att det skulle bli musikparad kl 18.30. Snarthördes musik. Hästparader och orkestrar avlöste varandra. Säkert6-7 olika musikkårer marscherade förbi och olika ryttare ochhästdragna vagnar. Säkert närmare 150 hästar med ryttare i dubblarader, olika hästar, unga och gamla ryttare avlösta av olikamusikkårer, alldeles fantastiskt. När det var slut efter drygt 20minuter gick seniorseglarna tillbaka mot båten, bara för attupptäcka Aarhus Brassorkester med ett 25-tal musikanter på torget.Alldeles fantastiskt i 2,5 timmar med en paus på 25 minuter.Förtjusande skickliga musiker och flera soloframträdanden.Speciellt utmärkte sig en ung, lång och blond flicka som speladeEb-kornett.

Parad i Sönderborg

Ankomst till Varbergs hamn den17 juli. Skön känsla att efter tre veckor i Danmark och Tysklandåterigen få sätta sin fot på fäderneslandets asfalt, tyckte Larsoch Klas. Efter middagen vidtog en promenad förbi fästningen ochutefter vattnet. Under kommande helg skulle det bli festival i stadenoch den tjuvstartade denna kväll, varför de helt oförhappandesblev delaktiga i en del av invigningen!

Den 18 juli anlöpte Spirithemmahamnen Hinsholmen. De väl surrade cyklarna ombord blev inteanvända på hela resan och inte heller gummibåten som hela tidenlegat fastsurrad på fördäck och delvis skymt sikten. Våra seglarekonstaterade att de tre veckorna ombord varit mycket lyckade.Skepparen Lars lyckönskade sig att ha haft Klas med ombord. Utöveratt ha lagat all mat fixade han till allt möjligt på båten underresans gång.

Men Holland då?

Väder, vind och annat gjorde att våra tappra seniorseglareåtervände till Kielkanalen och hem via Danmark. Nästa gång blirdet hela vägen!

Publicerat i 2019: