Föreningen Seniorseglarna

Seniorseglarna

Vår förening startade 1994 då några pensionärer träffades och kom överens om att starta en förening för dem som var seglingsintresserade och lediga dagtid.

Vi är ett fyrtiotal medlemmar, de flesta bosatta i Göteborgstrakten men med spridning från Stockholm till Malmö, som träffas varje onsdag under vår och höst. För närvarande håller vi till på LSS, Långedrags SegelSällskap, i deras klubbhus i Långedrag.

Vid träffarna har vi ett program med någon som berättar omseglingsanknutna ämnen eller en gästföreläsare från någon båtanknuten verksamhet. Studiebesök på båtvarv eller på museer förekommer också.

Vår, och ibland även på höstarna, gör vi en eskadersegling i Bohuslän, Norge eller Danmark. Under sommaren, när vädret tillåter, genomför vi dagseglingar till mål i närheten av Göteborg.

www.seniorseglarna.seär föreningens egen, officiella webbplats