Föreningen Seniorseglarna

Seniorseglarna

Vår förening startade 1994 då några pensionärer träffades ochkom överens om att starta en förening för dem som varseglingsintresserade och lediga dagtid.

Vi är ett fyrtiotal medlemmar, de flesta bosatta i Göteborgstraktenmen med spridning från Stockholm till Malmö, som träffas varjeonsdag under vår och höst. För närvarande håller vi till påLSS, Långedrags SegelSällskap, i deras klubbhus i Långedrag.

Vid träffarna har vi ett program med någon som berättar omseglingsanknutna ämnen eller en gästföreläsare från någonbåtanknuten verksamhet. Studiebesök på båtvarv eller på museerförekommer också.

Vår, och ibland även på höstarna, gör vi en eskadersegling iBohuslän, Norge eller Danmark. Under sommaren, när vädrettillåter, genomför vi dagseglingar till mål i närheten avGöteborg.

www.seniorseglarna.seär föreningens egen, officiella webbplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *