Fototävling 2017

2017-årsfototävling är avgjord och redovisades av Franz M.

Juryn i Lidköping haråterigen haft glädjen att träffas för att gå igenom åretsinlämnade bilder.

Efter mycket funderande ochdiskuterande har vi kommit fram till följande resultat ochtillhörande kommentarer”:

1:aplats – Vart är vi på väg?

Bilden är inlämnad av:Jan Perlander Motiv: Bro på Atlantvejen i Norge

Juryns motivering:

En dramatisk härlig ochlite hisnande komposition med bron som tycks sluta i ingenstans.Minus för husbilen i högra hörnet som tar upp fokus, den hadekunnat unndvikas genom att fotografen tog ett par kliv åt vänster.Men i övrigt en kanonbild, svare på bildens titel kanske är:“Vägen til himmelen”?

2:aplats – Hus i rad –

Bilden inlämnad av: AndersFlink Motiv: Kanal i Holland

Juryns motivering:

Som klar tvåa kommerdenna bild, Den satt vi länge försjunkna i, tittade påarkitekturen på husen och hittade symmetrier. Lyckad mjuk himmel ikontrast till de härda linjerna i husen. De oranga dörrarna lyfterbilden och gör den intressant. Snygg komposition, vi gillar avslutetmed byggnaden till höger som “knyter ihop” bilden.

3:eplats – Kvällsfrid –

Bilden inlämnad av: JanPerlander Motiv: Kväll vid norskfjord

Juryns motivering:

En härlig sommarbildsom utstrålar lugn och harmoni. Den inbjuder till eftertanke ochskapar en längtan fter sol, värme och vatten. Brakomponerad bild med en dominerande svan i mitten och snygg beskärningi överkant. Huset till höger piggar upp.

4:eplats – Atlantavejen –

Bilden inlämnad av: BengtRunge Motiv: Atlantvejeni Norge

Juryns motivering:

Ännu en härlig bildmed blå toner som föll juryn i smaken. En fin dag med bara någtamolntussar ger en skön atmsfär. Bilden hade dock vunnit på atträtats upp, den sneda horisonten stör en aning . En mycket trevligdetalj att vi inte servart vägen tar vägen.

5:eplats – Norsk fjord –

Inlämnad bild av: BengtRunge Motiv:Norsk Fjord

Juryns motivering:

Mycket bra djup i dettafoto, här finns verkligen en förgrund, byn halvvägs in i bildenoch fjällen långt bort. Ögat dras in i djupet. Vi hade önskat attlite av vänsterkanten hade beskurits för att ge ytterligare fokusåt djupet. Men en härlig bild som man kan titta länge på

Publicerat i 2017: