Från slagskepp till hangarfartyg

Frånslagskepp till hangarfartyg

Seniorseglarnas onsdagsträff på LSS den 11 november gick helt isjöslagens tecken. Och inte med vilka båtar som helst, utan med deenorma slagskeppen och hangarfartygen under första och andravärldskriget. Föreningens egna sjöslagsspecialister Sven Ternmalmoch Sven Hansson svarade för en mycket initierad och välplaneradföreläsning.

Nedan redovisas delar av den digra informationen med några bilder.

De stora slagskeppens tid

Sven Ternmalm inledde om slagskeppens utveckling. Dessa skepp vardirekta efterföljare till linjeskeppen, alltså skepp som avfyradesina kanoner i linjeformation.

Brittiska Devastation sjösattes 1873 och anses vara det förstarenodlade slagskeppet. Det hade ingen rigg, som tidigare visat sigödesdiger på denna skeppstyp i mycket hårt väder.

Fram till 1897 var Tyskland en landmakt. Alfred von Tirpitz,sedermera storamiral, drev fram byggandet av 30-talet slagskepp föratt göra landet till en sjömakt och skapa ”Lebensraum”. Dettatriggade Storbritannien att upprusta och bygga nya slagskepp för attskapa maktbalans.

Under Rysk-Japanska kriget 1904-05 krossade Japan den Ryska flottan igrunden, vilket väckte stort uppseende i andra slagskeppsläder.Upprustningshysterin ledde till allt större slagskepp.

Brittiska HMS Dreadnought sjösattes 1906 och namnet blev ettgeneriskt begrepp för en helt ny klass slagskepp med enaståendeprestanda. Skeppet hade 10 kanoner med kalibern 30 cm. Fler men intestörre kanoner än och med samordnadeldgivning av hela bestyckningen. Ångturbiner i stället förkolvångmaskiner förbättrade driftsäkerheten ochdistansuthålligheten.

Skagerackslaget 1916 under första världskrigetvar det sista mellan slagskepp. En ny upprustning avsjöstridskrafterna skedde dock därefter.

Ett utspel från Hitler startade ytterligareupprustning från 1934. Slagskeppen Bismarck och Tirpitz var defrämsta enheterna i Tysklands flotta 1936.

Legendariska Hood byggdes 1920 och varStorbritanniens stjärna under mellankrigstiden och fram till 1941,då hon sänktes av Bismarck.

Världsrekordet i slagskeppsbyggande innehadesav Japan med systerskeppen Yamato och Musashi. De vägde 72 800 tonoch hade nio kanoner med kalibern 46 cm.Inget av skeppenöverlevde andra världskriget.

Naturligtvis hade även USA slagskepp undervärldskrigen. Flottan fick sig en tillfällig knäck vid PearlHarbor-katastrofen.

Hangarfartygen tog över

Sven Hansson gav seniorseglarna en imponerandebild av hangarfartygens utveckling när de stora slagskeppen såsmåningom spelat ut sin roll.

Sven visade sig vara mycket kvalificerad attberätta om det sjöbaserade flygvapnets effektivitet. Han harflygcertifikat och var tidigare en ivrig pilot i Cessna.

Här nedan något av all information Svenförsåg oss med.

Ett tidigt hangarfartyg i USA var USS Langley -ett ombyggt koltransportfatyg! Två planerade slagskeppfärdigställdes 1922 som hangarfartyg: Lexington och Saratoga. Ettannat viktigt hangarfartyg var USS Hornet.

Ett mycket viktigt sjöslag genomfördes ioktober 1944 under andra världskriget i Leytebukten, Filippinerna.Här gjorde Sven en fin genomgång av slagets olika skeden med hjälpav en egentillverkad översiktskarta. En enorm kraftmätning mellanUSA:s och Japans flottor.

Under Japans anfall på Pearl Harbor sänkteseller skadades åtta USA-slagskepp. Hangarfartygen klarade sigeftersom de var ute till havs, vilket var avgörande för USA:ssenare framgångar i Stilla Havet.

Efter sin presentation om krigshändelserna ochnågot om hangarfartygens framtid visade Sven en film om slaget iLeytebukten. En mix av journalfilm och våldsam dataanimering.

Avslutningsvis avslöjade Sven att han byggeren modell av hangarfartyget Nimitz i sitt kök!

Ordförande Klas fick hurrarop och sång närdet framkom att han fyllde år denna dag.

Grattis Klas!

P.S. Itorsdags 12:e sändes ett program i TV2 om slaget vid Midway.“Världens undergång. Andra världskriget”. Kan ses på SVTPlay.

Håll undan, här kommer åtskilliga ton slagskepp med USSPensylvania i spetsen!

Sven Ternmalm i sitt esse. Lärartakterna sitter i.

Dreadnought-klassen satte en helt ny standard för slagskepp.Britterna var som oftast först.

Yamato från Japan var sin tids absolut största slagskepp. Gick tillbotten under andra världskriget, liksom systerafrtyget Musashi.

En förödande bredsida från moderna slagskeppet USS Iowa – det sistbyggda

USS Langley – gammalt hangarfartyg byggt på koltransportfartyg!

Sven Hansson förklarade slaget i Leytebukten 1944 med förträffligegentillverkad karta

Framtiden?

Svens modellbygge i köket – hangarfartyg i Nimitz-klassen

Ordförande Klas Wirdemo fyllde år. Hurra och sång!

Publicerat i 2015: