Hjärt-lung-räddning

Braatt kunna men förhoppningsvis aldrig uppleva

Den 29:e fick seniorseglarna en nyttig genomgång omhjärt-lung-räddning och hur man hanterar en hjärtstartare.

Klas Wirdemo förvaltar den hjärtstartare föreningen köpte förnågra år sedan. Han gick igenom apparatens funktion. OrdförandeAnders visade några demofilmer från nätet som gav mycket brainstruktioner. Föreningens hjärtstartare finns alltid med iledarbåten på våreskadern.

Alla dessa kunskaper måste seniorseglarna ha – men förhoppningsvisaldrig få användning för!

Hjärt-lung-räddning stod på agendan denna dag

Klas förvaltar Seniorseglarnas hjärtstartare och demonstreradefunktionen på dagens träff

Intresset var stort och apparaten studerades noga bordet runt

Viktig checklista om olyckan är framme. Informationen hämtad frånnätet

Luftvägen måste snabbt friläggas. Huvudet lutas starkt bakåt föratt tungan inte ska hindra andning

Pumpa snabbt, hårt och uthålligt

Ett par inblåsningar emellanåt

Hjärtstartarens inspelade röst talar exakt om hur de olika momentenska utföras

Publicerat i 2020: