Hösten första träff

Höststarti solsken

En välkomnande och något sval oktobersol välkomnade 16seniorseglare till höstens första träff på LSS.

Ordförande Anders hälsade välkommen och vände sig särskilt tillnye medlemmen Lars Malmering, som bjudits in av Lasse Lundell.

Anders gick igenom utkastet till höstprogram, som är något öppetoch kan ändras, bl a om medlemmar kommer med nya idéer. En träffom säkerhet under oktober blir spännande, då SXK Peter Björnhageväntas gästa oss.

På nästa träff den 9 oktober kommer våra eskaderseglare attberätta om vårens segling till Norge. Även andra seglingar tasupp. T ex vårt jubileum den 22 augusti, dagseglingar och andraäventyr till havs.

Årsmötet hålls den 6 november på LSS. Valberedningen Cay ochBjörn T lägger pussel.

Fototävlingen ska denna gång avslutas innevarande tävlingsår.Bilder mailas eller sms:as till Ulf senast den 13 november.Omröstningen på LSS sker den 27 november och resultatet presenterasden 4 december. Vandringspriset är som tidigare Svens fina CanonT70. Information om tävlingen i detalj mailas till medlemmarna.

Därefter blev det bordet runt och Anders lockade fram medlemmarnasberättelser om sommarens öden och äventyr under segel. Och fikanaturligtvis!

Solig start på höstens träffar i Långedrag

Anders välkomnade medlemmarna till träffen och gick igenom höstensprogramidéer

Bordet runt om sommarens seglingsäventyr och spännande återblickar

Nye medlemmen Lars Malmering till vänster. Till höger Cay.

Ulf informerade kort om årets fototävling. Bilder till honom senastden 13 november. Alla detaljer mailas till medlemmarna.Vandringspriset är som vanligt Svens fina Canon T70.

Publicerat i 2019: