Höstmötesstart 7 oktober

Dagens möte hos LDSS var välbesökt, det kom 20 medlemmar. Vi gick först igenom vår uppdaterade hemsida för att kolla på årets dagseglingar och Eskadern. Sture efterlyste då fler gastar till dagsturerna. Eskaderbilderna innehöll foton både på mysiga kvällsmåltider i ruffen och vackra bilder på båtarna till sjöss och i hamn.

Vi pratade sedan om förslag till aktiviteter i höst. Sture föreslog ett besök på Oskar II:s fort under höstlovet om ett par veckor. I övrigt är det inte något som hindrar att vi upprepar tidigare aktiviteter och studiebesök, det har ju kommit nya medlemmar. Studiebesök på SKF föreslogs och Sjöfartsmusèet gör ju återstart i vinter. Arne P berättade om VR, Virtual Reality, från besök på företag på Lindholmen.

Klas kommer strax att uppdatera vår medlemslista, den levereras till oss i mejl. Listan finns ej längre på vår hemsida.

Som avslutning berättade vår ordförande Anders om en trevlig resa med en kompis till Karlskrona och dess Marinmuseum. Bostad då: ett gammalt fängelse. Förutom foton fick vi en guidning genom staden och museet via Google Earth. Anders framträdde på fotona som hornblåsare, både “modell 1961” och i nutid.

Han tyckte också att vi kunde fortsätta med seglingssäsongs-avslutning av den typ vi hade vid 25-årsjubilèet, med övernattning i hamn i Götebors skärgård. Man kan då dricka sig otörstig och ha lite trevligt!

Sven H

Publicerat i 2022: