Hur försäkrade är våra båtar

Hurförsäkrade är våra båtar?

Onsdagen den 23 mars stod båtförsäkringar på programmet.Seniorseglarna gästades av Denniz Corsman, verksam på Alandia somregionchef väst.

Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med starkförankring till sjöfarten. Moderbolaget grundades 1938 av åländskaredare och var inledningsvis ett försäkringsbolag för den åländskarederinäringen.

Försäkringskoncernen består idag av tre bolag med ett brett utbudav produkter som, utöver kommersiell marinförsäkring, ävenomfattar fritidsbåtförsäkring, personförsäkring, liv-försäkringoch lagstadgad pensionsförsäkring. Huvudkontoret finns i Mariehamnpå Åland med kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

Denniz gick igenom utvecklingen av fritidsbåtarnas marknadsvärdeoch hur ägarna justerar sina försäkringar. Han gick sedan igenomhur båtar är försäkrade hos Alandia.

Grundprincipen är att försäkringen omfattar själva båten denutrustning som behövs för att framföra båten på ett säkert sättoch som visar på gott sjömanskap. Se nedanstående textbilder frånDenniz presentation om vilket skydd försäkringen ger.

Rigg ersätts med ny rigg, inga avskrivningar med i beräkningen.Skrotnings- och besiktningskostnader ligger utanförförsäkringskostnaden.

På Alandias hemsida finns fullödig information om allt ovanstående.Dessutom mycket om test av utrustning. Denniz visade ett par filmerom test av flytvästar och kartplottrar. Mycket intressant vaddigitala sjökort visar och duger till hos olika tillverkare. Garminmed rasterkort fann Denniz gillande, till skillnad mot vektoriseradesjökort.

Nästa gång den 30 mars har skolorna lov och juniorseglarna haraktivitet på LSS. Seniorseglarna ska ta skärgårdsbåt till Donsö.

Programkommittén skickar mail om detaljerna.

Fint väder – kung Bore äntligen på väg bort!

Denniz Corsman, regionchef väst på Alandia

Mycket intressant film om test av flytvästar. Viktigt att ansiktetvänds uppåt om man är avsvimmad. Av största vikt att seglarvästarhar grenband, annars dras västen upp över huvudet. Hellre mindeväst som sitter bra än en för stor som sitter löst. Vi flyterbättre i saltvatten än sötvatten, som ligger till grund förviktangivelsen i västarna. Uppblåsbara västar måste testasregelbundet. Men som sagt – vilken väst man än använder gällerdet att komma ur vattnet snabbt – innan man fryser ihjäl . . .

Filmen om test av kartplottrar och digitala sjökort gavseniorseglarna flera rejäla tankeställare!

Publicerat i 2016: