Jan Johanssons båtliv

Enstorseglare berättar – Jan ”Johan” Johansson

På seniorseglarnas onsdagsträff den 18 november berättade Jan”Johan” Johansson om sitt rika båtliv. Det blev en spännanderesa i tid och rum. Dessutom delade redaktionen för Seniorseglarnassånghäfte ut en första prototyp till beskådande. Cay Englund m flhade gjort ett snabbt och fint jobb! Nu fortsätter Cay, Sven Hanssonoch Lennart Wollter arbetet med sångerna, som väntas bli 41 totalt.

Johansseglarliv

En milstolpe i Johans båtliv inträffade i Frillesås på 50-talet,då han fick en eka. Den levererades dragen av en häst – och Johanvar därefter besatt av båtar.

I mitten av 60-talet arbetade Johan på somrarna i Lysekil. Han köptedå en 14 kvm julle med kapp. Sex meter lång. Härliga seglingar bla till Kornö. Sedan blev det en fin K6-koster byggd 1949. Johanseglade den från 1968. Därefter köptes en IF 1973. SegladeBohuslän upp och ner, även över Oslofjorden

Så småningom stod en segelbåt med inombordare på önskelistan.1975 köpte Johan en vacker Kungskryssare. Fin båt ritad av TordSundén. Tyvärr ingen vass seglare, men en långkölad och trygg30-fots familjebåt. Seglade den både till Oslo och Köpenhamn.

Flera somrar seglade Johan med familjen i Bohuslän och tillbringadeveckor i hamn med andra båtar under fin gemenskap. Ambitionen växteytterligare och 1978 köptes en Ballad. Ett klart lyft ibekvämligheten ombord.

Så kom då det stora genombrottet för djuphavsseglare Johan. Nuskulle det bli äventyr! En Najad 34 köptes 1986 i Stockholm. Medden seglade han i Sverige, Norge och Danmark. Mycket bekväm ochlättseglad. Seglingarna var genrep inför det storaMedelhavsäventyret!

1990 segade Johan med olika besättningar Najaden ner till Medelhavetvia kanalerna. Avsegling från Tångudden i maj. Hustru och barnanslöt så småningom. Efter många upplevelser och intryck medmasten på rufftaket passerades över 250 slussar på vägen ner.Slussarna är ett enormt byggnadsverk från slutet av 1800-talet ochblev av stor betydelse för den omfattande pråmtrafiken.

Väl i Medelhavet och masten på plats igen sattes segel tillKorsika. Sedan ner utefter italienska kusten till ”klacken”. Denrundades så småningom och kursen sattes mot Montenegro. Fina veckori Kroatiens vatten.

Hamnplats hade förbokats i Opatija, där Najaden lades ett år.Därefter nya äventyr från våren 1991, efter lyft ochbottenrengöring. Kroatisk TV gjorde ett inslag om den modigevikingen som vågade segla i dessa vatten under hotande inbördeskrig.Kursen sattes så småningom mot Venedig. Sedan ner igen till en öutanför Split, där Johan och familjen fick närkontakt med depolitiska stormarna. Kriget var nu på gång och efter att ha upplevtskottlossning på håll sattes kursen direkt västerut mot Ancona iItalien.

I grekiska Lefkas lades båten så småningom på varv ett par åroch Johan kom ner då och då för härlig segling i Joniska havet.

Så blev det då till slut hemsegling av Najaden till Sverige, medmellanlandning ett par år utanför Marseilles. Sedan samma väg uppgenom kanalerna och Mosel till Lybeck. Hemseglingen tog fyra veckor.

Efter totalt fyra års seglande med Najaden såldes hon, varpå Johannaturligtvis nästan direkt ångrade sig! Man gör sig inte av med enfamiljemedlem utan känslor. Men med tröst av en Hallberg-Rassyseglade Johan vidare på havet ytterligare några år. Nu är ävenden såld och Johan kan som medlem i Seniorseglarna njuta av seglingi medlemmarnas båtar.

Första båten på 50-talet: en julle som levererades med häst!Sedan var Johan besatt av båtar

Trevlig 14 kvm julle på 6 meter köptes på 60-talet. Utgångspunktenvar Lysekil.

En riktig seglare måste någon gång ha ägt en K6:a. Johans“Sunnan” från 1949 seglades 1968-73.

Johan till rors på IF som köptes 1973.

Så blev det äntligen en båt med inombordare: en fin Kungskryssare1975. Från Tord Sundéns ritbord.

Ytterligare ett lyft i båtkomforten, samt bättreseglingsegenskaper: Ballad köptes 1978.

Till sist juvelen i kronan: en Najad 34 som köptes 1986. Här liggerhon i Tångudden inför avfärd mot Medelhavet 1990. Det blev totaltfyra år utomlands.

Najad med dotter och mast på däck vid kanalfärd

Över 250 slussar passerades ner genom Europa. Även trånga tunnlar.

Skönt att gå i land emellanåt. Hustru, döttrar och kamrat

Najaden på land för bottenrengöring inför fortsatt segling frånOpatija

En glad och underhållande Johan om sitt båtliv. Tack för finpresentation!

Publicerat i 2015: