Läs in dig på lite Meteorologi inför sommarseglingen

Under rubriken “Jubileumsskrifter” finns det en meteorologikurs,

som de kända seglarna Roger Nilsson och Lage Larsson har

skrivit och publicerat i tidningen “SEARCH MAGAZINE”