Lennart Wollter berättar om faderns världsomsegling

LennartWollter berättar om faderns världsomsegling

Den 2 april var seniorseglarnainbjudna till Lennart Wollters hem för en presentation av fadernKjells världsomsegling på fyrmastbarken C B Pedersen. Avseglingfrån Göteborg den 28 oktober 1931 och återkomst den 6 juni 1932.

Sällan har vi lyssnat såandäktigt till en seglingsberättelse. Lennart läste valda delar urfaderns två mycket välskrivna dagböcker från seglingen påvetetraden till Australien. Rena tidsmaskinen att höra den då19-årige befälselevens egna ord om arbetet och livet ombord. Ettliv få ungdomar idag skulle ställa upp på under så lång tid.

Man förstår att C B Pedersenvar ett s.k. happy ship med en bra kapten. Trots alla strapatserombord i kyla och hetta, i stiltje och stormar med hårt regn somblåste sönder segel och tumlade om i den enorma riggen, förmedlardagboksanteckningarna en positiv syn på livet till sjöss.

C B Pedersen var en fyrmastadbark. Hon byggdes 1891 på varvet Continental Lead & Iron Co iPertusola, Italien. Rederi AB Portonus. Skeppets längd var 82,92meter, bredd 12,34 meter. Stormast 49 meter. Lastförmåga 3 000 ton.C B Pedersen sjönk1937 efter en kollision utanför Azorerna.

Besättningen 1931-32 var på36 man, varav en kapten, 3 styrmän, 5 matroser, en telegrafist- ochdonkeyman, en segelmakare, en timmerman, samt 24 elever.

Dagboksanteckningarnaredovisar livet ombord detaljerat och medryckande. Den 16 december1931 passerades ekvatorn och dagen efter blev det traditionelltlinjedop. En blandad upplevelse för den döpte Kjell som inte blevhelt ren förrän flera veckor efteråt.

Den 5 februari, efter tremånader till havs, ankrade barken upp vid Port Victoria förlastning av vete. Blev liggande en månad och besättningen fick tidatt göra olika bekantskaper bland befolkningen.

Hemresan startade med mycketsvårt väder. Orkanvindar med hagel som blåste sönder även nyasegel. Vågorna var 20 meter höga. Rår ramlade i däck. Vattenläckte in till vetelasten. Upp i riggen och hantera kalla, blötaoch styva segel. Tur att inte mer än mössor offrades åt Neptun.Allt ombord var en enda röra och genomblött, vilket i och för siginte var första gången. Men den här gången fick C B Pedersenverkligen bekänna färg. Positionen var 50 grader syd, d.v.s. ”thescreaming 50’s”.

Lennart visade fadernsintressanta svartvita fotografier från seglingen. Nästanobegripligt att bilder kunde tas under dessa omständigheter. Varmt,kallt, fuktigt och hårdhänt. Svårt med skärpan på ett rullandeskepp med lågkänslig film och långsamma slutartider.

Dagböckerna är renskrivnaoch Lennart erbjöd oss kopior efteråt. Nu ska det bli högtidsstundmed läsning av allt i minsta detalj.

Bilderna nedan är dels frånLennarts hem, dels på C B Pedersen. De sista är ett foto samt enmålning av Barry Mason ur tidskriften Longitude nr 18.

P.S. Sedermera sjökaptenenoch navigationsläraren Kjell Wollter var med och fann en engelskkutter, byggd 1903 i Porthleven i England, i uselt skick på Hönö.Fartyget köptes för 3 000 kronor till en nybildad stiftelse vidnamn Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Året var 1957. ”Östervåg”återfick sitt ursprungliga namn “Gratitude” efter köpet. Restenär historia!

Lennart berättar om fadern Kjells världsomsegling med C B Pedersen

Två tavlor föreställande fyrmastbarken C B Pedersen

Tavlor och målad världskarta i trappan hos Lennart

C B Pedersen (foto ur tidskriften Longitude nr 18)

C B Pedersen (Målning av Barry Mason, ur tidskriften Longidude nr18)

Publicerat i 2014: