LSS Seniorseglarna

Lennart Hammar berättar om sitt båtliv.

Klas (ordförande) leder sångövning ur det nya

sånghäftet med hjälp av L. Wolters fixade

dragspelskomp, dessutom blir det också

färdigplanering av våreskadern under ledning

av Sven T och eskaderledaren Bengt R.

Publicerat i 2016: