Kustbevakningen

Studiebesök hos Kustbevakningen vid Tångudden

kl 11 Samling vid KA-4:s bakingång vid Tångudden

OBS! Det går att parkera inne på området,

OBS! tiden, kl, 11 OBS!!

Publicerat i 2016: