Lennart Hammars båtliv och allsång

LennartHammars båtliv och allsång

Onsdagens träff på LSS hade ett gediget program. Lennart Hammarberättade om sitt båtliv och de församlade seniorseglarna hade detstora nöjet att sjunga allsång till dragspel. Dessutom summeradesåter läget för eskaderplaneringen.

Lennarts båtliv

Född och uppvuxen i Bohuslän fick Lennart en gedigen introduktiontill båt- och sjölivet. Somrarna tillbringades i Gustavsbergutanför Uddevalla.

De första stegen togs i några läckande träbåtar av olika slag.Men han lärde sig vricka en eka och lärde sig sjömanskap iUddevalla Sjöscoutkår. I tolvårsåldern fick han en kanot. Med densurfade han okonventionellt och glatt i kulingvindar!

Den segeleka han till sin stora glädje fick läckte som ett sålloch fick helrenoveras på varv. Den blev mycket fin men råkade utför äventyrligheter. Lennart seglade den som 18-åring i hårtväder på Byfjorden och kapsejsade. Fick överge den drivande båtenoch simma iland. För att simma bättre krängde han av sig byxorna,varvid även det helt nytagna körkortet gick till havets botten!

Ekan räddades av någon vänlig själ, som länsade båten ochförtöjde den snyggt vid en brygga. Bara för Lennart att segla hemi lugnare väder.

Några år senare köpte Lennart en sexmeters ruffad allmogejulle.Seglade den 1965-69. Men det blev ytterligare en eländig julle, somhan uttryckte det. En öppen båt som tyvärr läckte.

1972 blev Lennart med sin första plastbåt – en Stortriss. Aptitenväxer, som man säger, medan man äter. Så 1976 inköptes en AlbinViggen. Fortsatta seglingar med utgångspunkt frånFjällbacka-skärgården. Familjen var nu fyra medlemmar.

Nästa båt blev en Albin 78. De två sönerna på egen köl segladeTrissjolle tillsammans. En bra skola.

Slutligen köpte Lennart den båt han har idag. En Albin Cumulus.Märkligt, sade han, hur en båt som bara är metern längre kankännas så annorlunda och mer fullvuxen.

Cumulus ligger nu vid Hinsholmen och under senare år har Lennartupptäckt den fina södra skärgården som nästan är tom på båtarunder semestern, då alla trängs med båtar från Norge, Tyskland,Danmark, Holland o.s.v. i Bohuslän.

Lennart berättade även något om sina jobb på större fartyg. 1953var han som 16-åring däckspojke på ångbåten Oslo. Gick mellanGöteborg och Oslo. Sedan jobb som befälselev på större fartygöver större vatten. Firade midsommar i New York.

Lennart har även seglat med en Swan 57 till England och med hyrd båti Medelhavet.

Så man kan summera Lennart båtliv så här: i denne hedersman harvi en äkta seglare!

Nya sånghäftet

Nästa punkt på programmet var allsång till det nya sånghäftet.Det har förtjänstfullt sammanställts av Lennart Wollter, SvenHansson och Cay Englund.

Dagen till ära hade Lennart W bjudit med Gösta Dahlgren, som meddragspel skickligt ackompanjerade seniorseglarna i allsången. Annarshade det nog varit svårt att hitta melodin till flera av sångerna.

Sånghäftet får sitt elddop under årets våreskader.

Våreskadern

Eskaderamiral Bengt Runge summerade dagsläget för planeringen. Fembåtar står på startlinjen – men det saknas gastar!

Efter en omröstning står det helt klart att eskader ska gå uppgenom Bohuslän. Om väder och vind tillåter kanske tiden räckerför ett besök på Sörlandet. Återstår att besluta om startdatum.17 maj?

Nästa vecka den 16 maj har vi prylaktion. Ta med alla båtprylar somgår att sälja!

Det ska börjas i tid. Lennart Hammar berättar om förstaflytetyget.

Eka som kunde ros och vrickas.

Segelekan som läckte rejält men blev fint renoverad på varv.

Allmogejulle med släktskap till Långedragsjullarnas profil.

Stolt Lennart till rors på allmogejullen.

Läckande öppen båt med liten parvel.

Första plastbåten – en Stortriss med son på fördäck.

Med Albin Viggen ökade komforten. Fyra i familjen behövde merplats.

Lennart med skägg. Åkte av när de grå stråna tog överhanden!Hustru till rors.

Lennarts båt idag: Albin Cumulus. Ligger i Hinsholmen numera.

Fin komfort i Cumulus.

Lennart seglade med denna Swan till England.

Seniorseglarnas nya sånghäfte i fönster på LSS.

Lennart Wollter ledde allsången med fint ackompanjemang av GöstaDahlgren på dragspel.

Gösta Dahlgren koncentrerad med sitt Dise-dragspel.

Publicerat i 2016: