LSS Vice ordförande

LSS vice ordförande, Göran Ejdeling

kommer och berättar om LSS klubbhus

och hamn.

Eskaderledaren, Bengt R. har ordet och

berättar det senaste om årets eskadersegling

SE REFERAT UNDER “OM OSS, MÖTESANTECKNINGAR, 2019”

Publicerat i 2019: