Mitt Båtliv

Lars Rydfjäll skall berätta om

sitt seglarliv, där också en

Stjärnbåt ingår

SE REFERAT UNDER “OM OSS, MÖTESANTECKNINGAR, 2019”

Publicerat i 2019: