Malte Svensson berättar om resa till Shetlandsöarna

Vårvinterträffpå LSS

Den 20 mars var det åter seniorseglarträff påLSS. Vårvintern var kylig, men samtalen om kommande seglingarvarslade om den annalkande våren.

De 19 närvarande seglarna kunde glädjas åtMaltes mycket intressanta presentation av en Shetlandsresa förraåret. Därefter gick vi igenom uppläggningen av föreningens20-årsjubileum 2014. Våreskadern togs också upp. Nästa onsdagblir det beslutsmöte med eskaderledare Klas och deltagande skepparemed besättningar. Slutligen bestämdes att skärgårdsturen underpåsklovet den 3 april går till Styrsö. Avgång Saltholmen kl.09:48.

Maltes resa till Shetland

I sin ungdom var Maltes far fiskare.Långafisket i Nordsjön ledde till flera besök på Shetlandsöarna.Alltid till Baltasound. Malte och döttrarna Lisa och Åsa bestämdesig för att resa till Shetlandsöarna förra året för att studeraden för familjen så speciella platsen. Att segla dit på egen kölvar inte att tänka på, så det fick bli flyg.

Shetland består av tre större öar, Mainland,Yell och Unst. Efter försenat flyg styrdes färden med hyrbil motBaltasound på Unst. Grönklädda kullar, insprängda vikar ochfjordar utefter vägen – men inga träd. Baltasound ligger på önsöstkust och var tidigare den viktigaste sillhamnen på Shetland. 10000 personer arbetade där och ett 50-tal pirar tog emot båtarna.1902 var fångsten större än i residensstaden Lerwick.

Den mycket trevliga guiden Elisabeth Nicolsonhjälpte Malte och döttrarna att hitta smultronställena underbesöket. Första målet var den omtalade fyren Muckle Flugga, somkunde ses mellan de grönklädda kullarna.

Under färden besågs en kopia av Skidbladner.Originalet grävdes ut i Norge 1880. Kopian seglade från Sverige imodern tid med ambitionen att nå Amerika. Efter diverse problemlades båten upp på Shetland och blev kvar.

En annan intressant sevärdhet var MunessCastle från 1500-talet. För uppvärmningen användes stora mängdertorv, eftersom skog saknades. Den urgamla hästrasen Shetlandsponnynhade en viktig roll i hemförseln av torven från kullarna.

Efter Unst ställdes färden mot ön Yell ochsedan till Mainland och Lerwick. Fin kvällsvandring i hamnen ochlängs affärsgatan i den lilla staden, som har drygt 6 000 invånare.

Före hemflygningen besöktes fyren SumburghHead längst ut på öns sydspets.

Varm applåd från intresserade åhörare!

Snart skall vi ut och segla!

Malte om resan till Shetland 2012

Omnämnande i The Shetland Times

Långafiske Baltasound

Baltasound (Foto: Malte Svensson)

Muckle Flugga(Foto: Malte Svensson)

Skidbladner kopia strandad på Shetland(Foto: Malte Svensson)

Muness castle (Foto: Malte Svensson)

Lerwick shopping Lisa och Malte (Foto: Åsa))

Lisa och Åsa vid fyren på Sumburgh Head(Foto: Malte Svensson)

Publicerat i 2013: