Minnen, drömmar och kanalfärd. Eric Brelén berättar

Minnenoch drömmar

Till seniorseglarträffen den19:e kunde Carlo Jakobsson tyvärr inte komma och berätta omvikingaskeppet “VIDFAMNE”. Det blev istället en allmängenomgång av vår hemsida samt minnen och drömmar om gamla och nyaäventyr till sjöss i olika former.

Anders Flink drog igång sinlaptop och kopplade upp sig på nätet. Efter en gemensam titt påhemsidans uppläggning visade han sitt fina bildspel med musik omeskaderseglingen till Norge 2013. Bilderna från eskadern tillDanmark i år visades också.

Höjdpunkten på träffen varEric Breléns berättelse om några seniorseglares färd med kanalbåti England den 12 till 19 maj 2006. Med på färden var Eric, P-OLindén, Jörgen Olsson, Gunnar Wikendal och Bengt Tönnäng. Densenare hade planerat och bokat resan. Eric berättade om intressantaetappmål under färden samt en och annan anekdot. Eric varrorgängare under hela färden genom det varierande engelskakulturlandskapet.

Saxat ur Gunnars förträffligareseskildring, med rubriken ”The Stourport Ring” by canal andriver through the heart of England:

Trafiken med Narrow Boatsbörjade på 1700-talet för att frakta kol till glas-, tegel- ochjärnbruken och innebar en så stor rationalisering att kolprisethalverades. Båtarna drogs av hästar och allt fungerade bra tillskonkurrensen från järnvägen i början av 1800-talet blev förstark”

Den hyrda båten hade följandedata:

Namn: Golden Plover (Plover =Brockfågel, Pipare)

L = ca 18,6 m B = ca 2,2 m

Kök med 4-lågig spis,diskbänk, kylskåp och full köksutrustning

5 rejäla sängplatser ochgarderober, vattenburen gasolvärme

2 duschrum med varmt och kalltvatten

Seniorseglarnas träff dennadag avslutades med att Bengt Runge berättade om sin och hustrunshusbilsresa ner i Europa för några veckor sedan. Färden gick genomTyskland, Frankrike, Belgien, etc och beskrevs med fina bilder.

Genomgång av hemsidans uppläggning

Anders fina bildspel om eskadern till Norge 2013

Eric i berättartagen om kanalfärden i England 2006.

Båtens längd 18,6 m och bredd 2,2 m

Här gick färden!

Arkitektur och minnesmärken gör resan genom Europa till enupplevelse. Bengt berättade mycket trevligt om husbilsfärden.

Publicerat i 2014: