Ostindiefararen

Sjöfartsinspektör Mats Bergren berättar

om hur ett 1700-tals skepp, byggt i trä,

kom att bli godkänt för oceanfart med dagens

regelverk och bestämmelser.

En fängslande story i tal och bilder!

Plats: Ostindiefararen GÖTHEBORG

Kl. 10-12 vid Pir fyra, Eriksberg

“KOM I GOD TID”

-OBS! Parkering för ca 5 bilar på piren

-Buss 99, avstigning Sörhallstorget

– Älvsnabben, avstigning Eriksberg

Gångavstånd ca 5-6 min från hållplatserna.

Pris: Köp något i Skeppsboden för min. 40 kr

Publicerat i 2017: