Otursbåtarna Stockholm

OwePersson berättar om olycksbåtarna Stockholm

Onsdagsträffen med seniorseglarna på LSS hade Svenska AmerikaLiniens fartyg med namnet Stockholm som tema. Föreläsare var OwePersson. Hans berättelse har här kompletterats med ytterligareinformation om S.A.L.

Passagerartrafiken från Sverige till Nordamerika innebar i börjantransport till England med anslutning till engelska linjer. Ibörjan av 1900-talet startade flera länder egna direktlinjer tillUSA för att slippa omvägen via England. I Sverige var skeppsredareW R Lundgren vid Rederi AB Transatlantic initiativtagare och drivandekraft att bilda ett svenskt rederi med detta syfte. 1914 varbolagsbildningen klar. Dan Broström blev engagerad i verksamhetenoch rederiets förste chef, efter det att Lundgren avlidit 1914.

Svenska Amerika Linien bildades 1915. Företaget startades undernamnet Rederi AB Sverige-Nordamerika. I dagligt tal Svenska AmerikaLinien, S.A.L, som så småningom blev det officiella namnet.

Otursbåtar

Owe berättade om S.A.L-fartyg som gått under namnet Stockholm.

M/S Stockholm (I) skulle byggas i Italien och levereras 1939. Det varstort jämfört med Kungsholm och Gripsholm. Året före leveransbrann fartyget vid kaj. Delar räddades från vraket och återanvändesi Kungsholm (II), som blev klar 1940. Hon bombades senare vid kaj iTrieste.

Ett annat fartyg med namnet M/S Stockholm byggdes 1948 vidGötaverken. Hon är ett exempel på hur ett fartyg kan byta ägareoch namn otaliga gånger. Men det här fartyget var också med om enstor olycka.

Den 25 Juli 1956 kolliderade Stockholm med det Italienskapassagerarfartyget M/S Andrea Doria som var på väg till New York.Stockholms förskepp trycktes in, men Andrea Dorias skador blev såalvarliga att fartyget sjönk efter 10 timmar. 5 personer påStockholm omkom och 47 på Andrea Doria. Stockholm kunde för egenmaskin återvända till New York.

Stockholm reparerad på Betlehem Steel 1956. Sedan börjadestafetten:

1. Såldes1959 till Deutsche Gewerkschafts-Bund i DDR och döptes till M/SVölkerfreundschaft.

2. Såldes1985 till Neptunus Rex Enterp. i Panama och blev M/S Volker.

3. Omdöpt1986 till M/S Fridtjof Nansen och användes som flyktingförläggningi Oslo.

4. Såldes1989 till Starlauro Societe per Azioni i Italien. Ett störreombyggnadsarbete startades.

5. Såldes1994 till Cia di Nav Nina i Italien. Omdöpt till M/S Italia Prima.

Insattes i kryssningstrafik i Västindien efter omfattande ombyggnad.

Omdöpt 2000 till M/S Valtur Prima.

Omdöpt 2002 till M/S Caribie.

6. Såldes2004 till Compagnia di Navigazione, Italien. Namn: M/S Athena.

Överförd 2005 till portugisisk flagg

Epoken tog slut

Efter 1945 blev konkurrensen från flyget allt svårare för S.A.L.Verksamheten anpassades därför allt mer till kryssningsverksamhet.Konkurrensen i denna verksamhet blev dock också för svår och 1975lades Svenska Amerika Linien ned. En 60 årig epok gick i graven.

Idag finns tre fartyg kvar som en gång tillhörde S.A.L.

– M/S KUNGSHOLM (1966) går i kryssningstrafik under namnet M/SVictoria. Besökte Stockholm i Maj 2000.

– M/S STOCKHOLM (1948) ombyggd till oigenkännlighet.

– S/S MARIEHOLM, ett av feederfartygen, nu restaurangfartyg vidoperan i Göteborg.

Jan Lindahl om Beason

Efter Owe Perssons presentation blev det kaffe och därefteravslutade Jan Lindahl onsdagsträffen med berättelser om seglingarnamed sin Beason. Det blev film om Tjörn Runt 1990 och minnen frånGotland runt och Själland Runt.

Owe Persson

Det gamla Göteborg med amerikabåtar vid kaj

Stolta drömmar om ett skepp

Stolta drömmar gick upp i rök

Nya stolta drömmar – ännu större fartyg

Otur även denna gång!

Katastrofen 1956. Stockholm skadad – men överlevde till skillnadfrån Andrea Doria

Publicerat i 2016: