Planering eskader och jubileum 2014

Planeringeskader och jubileum samt Balticum-bilder

Dagens seniorseglarträff på LSS inleddes meden detaljerad diskussion om eskaderseglingar 2014.

Sven T visade en fin sammanställning överolika seglingsalternativ till Danmark.

Tre huvudalternativ, se bild:

1. Kattegatt runt, fast omvänt mot 2012.Distans ca 240 NM

2. Fyn runt, Lilla och Stora Bält,eventuellt Flensburg. Distans ca 320 NM

3. Limfjorden (Thyborön), eventuellt direktvia Skagen hem. Distans ca 270 NM

Beslutades att nästa års våreskader gårtill Danmark. Beslut om rutt senare. Start någon gång efter mittenav maj. Vädret brukar vara bra under andra halvan av maj enligt våregen eskaderstatistik.

Eskaderledare Bengt cirkulerade en lista runtbordet för intresseanmälan av båt och besättningar.

Tisdagsseglingarna togs också upp. Ofta kommerseglingarna inte igång förrän i början av juni av olika skäl. Viskall dock fortsätta planera in seglingsmål i maj som tidigare. Omtisdagar i maj får otjänligt seglingsväder kan vi ändå ses,t.ex. på en färja till Fredrikshamn eller skärgårdsbåt tillsödra skärgården.

Därefter berättade Bengt och visade finabilder om hans och Jan P:s resa med två husbilar i Baltikum.Intressant information om Estland, Lettland och Litauen av idag. Dethar hänt en hel del sedan Berlinmuren föll. Samtidigt finns detmånga minnen från den svenska stormaktstiden här. Narva är ettexempel.

Ulf tog upp frågan om jubileumsfestligheternanästa år. Enligt planen skall en jubileumssegling på ett par dagargenomföras i mitten av augusti. Enligt samma plan skall enjubileumsfest hållas därefter, den 22 augusti. Då startade densegling grundarna gjorde 1994 i Erics Aphrodite 36. Under seglingenbeslutade man bilda Seniorseglarna.

Medlemmarna på dagens möte enades omföljande: Festmiddag på kvällen, fredagen den 20 augusti, pårestaurang eller lokal med catering utanför LSS. Bara medlemmar,aktiva som passiva. Jubileumskommittén återkommer med förslag tilllokal. Helst centralt i Göteborg, eller på annan plats dittransport kan ske kommunalt. Prisnivå helst under 400 kr.

Väl mött på nästa seniorseglarträff den27:e. Då kommer vårt husband The Swinging Sailors till LSS ochbjuder på härlig jazz!

Sven presenterade kreativa lösningar föreskadern 2014

Tre olika eskaderförslag till Danmark

Bengt berättade engagerat om resan genomBaltikum

"Som svenskar blev vi hjärtligtvälkomnade över allt"

Vad vore livet utan havet – även om det ärÖstersjön

Swinging Sailors den 27e!

Publicerat i 2013: