Planeringsträff om våreskadern

Sommarträffom eskader och jubileumsaktiviteter

Så var det åter träff medseniorseglarna, denna gång i gamla klubblokalen på Hinsholmen.

Bengt gick igenom eskadernsolika detaljer, deltagande båtar och besättningar.

Eskadern redovisas separat påhemsidan.

Klas gick igenom kvarvarandeplaneringsfrågor under jubileumsåret. Trycksaken och tröjan är juklara sedan årets början – nu återstår jubileumsseglingen iBohuslän under vecka 33 i augusti, samt middagen den 22 augusti kl.19:00 på båten Marieholm vid GöteborgsOperan.

Jubileumskommittén jobbarvidare och återkommer med mer detaljer!

Eskaderledare Bengt har beställt fint väder och förliga vindar motDanmark

Mötets vänstra flank studerar eskaderdokumenten

Centrala bordet

Högra flanken med Laesö-värden Sven i mitten

Publicerat i 2014: