Prylauktion

Seniorseglarna

11:e mars prylauktion

I god tid för kl 10 bar medlemmarna in diverse båtprylar i LDSS ’stora sal och placerade dem på borden för exponering inför auktionen.

Den årliga prylauktionen är huvudsaklig inkomstkälla förföreningen. Medlemmarnas överblivna båtgrejor auktioneras ut bland medlemmarna själva, och köpesumman tillfaller oavkortat föreningen. Ett lustfyllt och underhållande sätt att få in ”medlemsavgift”. Var och en köper och bidrar efter lust och förmåga och går inte lottlös från mötet. Om något till äventyrs visat sig vara felköpt är ingen skada skedd. Tag med det till nästa års auktion och sälj det igen. Det blir som ett självspelande piano och föreningen mår bara bättre.

Årets auktion leddes som vanligt av Cay Englund med aldrig sinande energi och esprit. Den hade lite glesare utbud än vanligt och tyngdpunkten låg mer på böcker och kläder än på riktig båthårdvara. Som sista nummer gick emellertid ett något utseglat försegel på c:a 15 kvadratmeter. Klas Wirdemo skötte bokföringen och skickar fakturor till alla köpare eftersom vi som medlemmar har obegränsad kredit i föreningen.

Mötet avslutades som vanligt med fika och samtal och historieberättande innan vi tyngda av nya och gamla saker lämnade LDSS.

Anders

Publicerat i 2020: