Prylauktion

Seniorseglarna

11:e mars prylauktion

I god tid för kl 10 bar medlemmarna in diverse båtprylar i LDSS’stora sal och placerade dem på borden för exponering införauktionen.

Den årliga prylauktionen är huvudsaklig inkomstkälla förföreningen. Medlemmarnas överblivna båtgrejor auktioneras ut blandmedlemmarna själva, och köpesumman tillfaller oavkortat föreningen.Ett lustfyllt och underhållande sätt att få in ”medlemsavgift”.Var och en köper och bidrar efter lust och förmåga och går intelottlös från mötet. Om något till äventyrs visat sig varafelköpt är ingen skada skedd. Tag med det till nästa års auktionoch sälj det igen. Det blir som ett självspelande piano ochföreningen mår bara bättre.

Årets auktion leddes som vanligt av Cay Englund med aldrig sinandeenergi och esprit. Den hade lite glesare utbud än vanligt ochtyngdpunkten låg mer på böcker och kläder än på riktigbåthårdvara. Som sista nummer gick emellertid ett något utseglatförsegel på c:a 15 kvadratmeter. Klas Wirdemo skötte bokföringenoch skickar fakturor till alla köpare eftersom vi som medlemmar harobegränsad kredit i föreningen.

Mötet avslutades som vanligt med fika och samtal ochhistorieberättande innan vi tyngda av nya och gamla saker lämnadeLDSS.

Anders

Publicerat i 2020:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *