Redovisning av Våreskadern 2016

Eskaderdeltagarna visar egna bilder och ljud

Diskussion om kommande program

Eventuell redovisning av “Grund jag stött på”, haverier etc.

Publicerat i 2016: