GREFAB och Franz Matzinger

Franzi centrum och besök från GREFAB

Seniorseglarträffen på LSS den 26 oktober gick i GREFABs tecken.

Men först gratulerades Franz Matzinger som fyllde 80 i somras. Viceordförande Ingmar Andreasson ledde gratulationerna och överlämnadeblommor och vin. Han konstaterade att Franz varit med i 20 år. Dennastarka profil i vår förening gick med två år efter grundandet.Franz är sedan länge ansvarig för den årliga fototävlingen ochuppmanade alla att lämna in bilder under november. Han lämnade enbeskrivning av hur en bra bild ska var beskaffad för tävlingen.

I väntan på Roger Lindberg från GREFAB visade Anders Flinkintressanta kortfilmer om Colin Archers räddningskryssare”Stavanger”. Härlig segling i hårt väder.

Anders informerade också om utflykten den 2 november. UKSyversen flyttade under hösten 2010 sina loft i Västra Frölundaoch Smögen till ett nytt, gemensamt på Kryptongatan 5B i Mölndal.Samling där kl. 10:00 nästa onsdag.

Roger Lindberg kom till GREFAB 1976 och har varit anställd där sedan dess, nu som sektionschef. Han berättade om organisationensutveckling och svarade på seniorseglarnas frågor om skötsel,utveckling och framtid.

Kostnaden att driva hamnarna ökar på grund av allt strängaremiljökrav. Omhändertagande av miljöfarligt avfall en stor post.Detta, ökat arrende och annat resulterar i kontinuerliga höjningarav båtägarnas avgifter till GREFAB.

Roger meddelade en viss oro för återväxten i båtlivet, vilka somkommer att vilja och ha råd att äga båt i Göteborgsfritidshamnar.

Höstfärgerna i skärgården är fina nu

Stora och nästan lika stora båtar, men inga vanliga fritidsbåtar isikte denna dag

Men en vacker J18-modell i LSS går inte av för hackor!

Glad 80-åring! Franz gratulerades av vice ordf Ingmar Andreasson

Franz har varit med i Seniorseglarna i 20 år. Seglar fin Maxi 77.

Franz tips inför fototävlingens avgörande

Roger Lindberg, sektionschef på GREFAB gav oss en nyttig uppdateringom utvecklingen i hamnarna

Publicerat i 2016: