Så var höstsäsongen igång!

Såvar höstsäsongen igång!

Bengt hälsade 22 glada seniorseglare hjärtligtvälkomna till höstens första träff på LSS. Sommaren har varitfin och alla runt bordet hade mycket att berätta för varandra omsegling i olika former.

Bengt framförde Seniorseglarnas gratulationertill Tore, som den 9 juli fyllde 80 år. Stående hurra och mångatrevliga tillrop.

Odd gick igenom arbetet med hösten program.Det kommer att kompletteras efter hand. Fritt fram för önskemålfrån medlemmarna. Några datum är fortfarande omarkerade.

På nästa träff den 25 september kommer dengångna sommarens aktiviteter att redovisas, d v s främstvåreskadern och dagseglingarna. Franz skall presentera villkoren förfototävlingen. Resultatet av tävlingen kommer att redovisas ijanuari.

Besöket på Lödöse museum den 2 oktoberskall genomföras. Odd återkommer med definitiva detaljer omguidning, förtäring, etc. Se info om museet på www.lodosemuseum.se

Odd berättade även om en vådlig färd medHerkules till Tändkulans Dag i Lysekil. Lasse L var också med. Merom äventyret nästa onsdag.

Jan och Bengt har nu tagit nya tag med hemsidanefter sommarens uppehåll. Gunnar skall skriva om den genomfördavåreskadern.

Träffens sista punkt var en fin presentationav Sven T, som visade en sammanfattande sjökortsbild av allagenomförda eskadrar i Bohuslän, Norge och Danmark mellan 1994 och2009. Dessutom presenterade han olika förslag till våreskader 2014.Vi har hösten på oss att diskutera förslagen. Beslut direkt pånyåret.

Många har svårt att vara borta under våren.Kanske dags att åter aktivera höstseglingen som komplement? Efterskolstarten i mitten av augusti är det dessutom gott om plats ihamnarna igen.

Tore gratuleras

Sven T om eskadrar

Odd går igenom höstprogrammet

Publicerat i 2013: