Segling i Medelhavet och på Europas kanaler

Seglingi Medelhavet och på Europas kanaler

Påvårsäsongens sista träff gästades Seniorseglarna av HansWesterström som berättade om sina seglingsäventyr i Medelhavet ochpå Europas kanaler.

HansWesterström är känd i Göteborg bl.a. som flitig banjospelare iolika tradjazzband. Han seglar Forgus 37 med hemmahamn i Amundönsbåtklubb. Jazzfränden, tillika ordförande i Seniorseglarna KlasWirdemo, hade bjudit in Hans till denna träff.

Upprinnelsentill den beskrivna odyssén var att Hans seglade med en Najad 361till Skottland och sedan till Medelhavet. Han var med på fyraetapper och fick blodad tand. Något liknande skulle han och hans frugöra på egen köl!

Helstskulle seglingen göras i en Hallberg Rassy 36 var tanken. Den skullevara lämplig att gå genom Europas kanaler, bl a tack vare lämpligtdjupgående. Men någon lämplig båt stod inte att finna påhemmaplan.

Istället hittades en svenskägd båt i Aten – en Forgus 37 av denrätta ullen. Bra båt med vingköl och tillräckligt stark motor.Det blir naturligtvis mycket motorgång på en långtur av det härslaget.

Under18 månader seglade de genom den grekiska övärlden och sedan tillRom. Därefter till Beaulieu sur mer på franska Rivieran, där båtenfick ligga i vinterhamn sex månader. Sedan via Port Napoleon genomEuropas vindlande inre vattenvägar hem till Göteborg. Sammanlagt4 500 nm.

Kanalfärdenvar 2 000 km lång, de passerade 176 slussar och gick som högst 370meter över havet.

Detroligaste med hela äventyret var enligt Hans mötet med allatrevliga människor i olika länder och kulturer. Vi som lyssnade påHans förstår också att hans eget trevliga sätt starkt bidrog tillalla positiva relationer på den långa färden!

Kyligvårvintermorgon på LSS den 1 april. Jollarna på plats – nu kansommaren börja!

HansWesterström berättade initierat och medryckande om 18 månader påegen köl i Medelhavet och genom Europas inre vattenvägar.

HansWesterström, banjospelare och långseglare privat

Segelbåtensom köptes i Aten till det stora äventyret

Hansvisar långseglingslitteratur för Anders Flink, Klas Wirdemo ochEric Brelén

Härfinns mycket att läsa. Börja drömma!

Publicerat i 2015: