Själland Runt och Båtmässan

FörstSjälland runt – sedan Båtmässan

Knappt 20 seniorseglare deltog i onsdagens möte. Ingmar Andreassonskompis Olle Olsson från Borstahusen i Landskronas närhet gästadeoss, tillsammans med Ingmars och Olles fruar, och berättadeintressant om erfarenheter från sitt deltagande i seglingstävlingenSjälland runt.

Efter föredraget och en stunds fika begav vi oss till sedvanligtbesök på båtmässan.

Såvitt bekant köpte ingen seniorseglare någon båt vid besöket.

Nedan en bild med halva styrkan i sittbrunnen. På väg norrut ochmålgång vid Helsingör.

Publicerat i 2014: