Sommarmöte

VI träffs för 3:e gången i sommar, denna gång i LSS’ lokaler

Jubileumseglingen och jubileumsmiddagen står på programmet

Publicerat i 2014: